φῦσαι

φῦσαι
φύω
bring forth
aor part act fem nom/voc pl
φύω
bring forth
aor imperat mid 2nd sg
φύω
bring forth
aor inf act
φῦσα
pair of bellows
fem nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • φύσαι — φύ̱σᾱͅ , φύω bring forth aor part act fem dat sg (doric aeolic) φύ̱σαῑ , φύω bring forth aor opt act 3rd sg φύζω aor imperat mid 2nd sg φύζω aor inf act φύσαῑ , φύζω aor opt act 3rd sg φύ̱σᾱͅ , φῦσα pair of bellows fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φῦσ' — φῦσα , φύω bring forth aor part act fem nom/voc sg φῦσαι , φύω bring forth aor part act fem nom/voc pl φῦσαι , φύω bring forth aor imperat mid 2nd sg φῦσαι , φύω bring forth aor inf act φῦσα , φύω bring forth aor ind act 1st sg (homeric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • FASELARES — apud Ael. Lamptid. in Anton. Hcliogab. Barbas sane mullorum tantas iubebat exhiberi, ut pro absentis, apiastris et faselaribus et faenograeco exhiberet plenis fabatariis, et discis: sunt faselt, et subint siliquae; seu faselaria, subint. grana.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κυρίσσω — κυρίσσω, αττ. τ. κυρίττω (Α) 1. χτυπώ με τα κέρατα, κερατίζω («βοὸς μόσχον... εἶδον κυρίττοντα πρὶν φῡσαι τὰ κέρατα», Γαλ.) 2. (γενικά) χτυπώ, πλήττω (α. «ἕνεκα τῆς τούτων πλεονεξίας κυρίττοντες ἀλλήλους σιδηροῑς κέρασι», Πλάτ. β. «οἵδ ἀμφὶ νῆσον …   Dictionary of Greek

  • πολύαυλος- — ον, Μ φρ. «αἱ πολυαύλων ὀργάνων φῡσαι» εκκλησιαστικό μουσικό όργανο, γνωστό στο Βυζάντιο ήδη από τον 4ο μ.Χ. αιώνα. [ΕΤΥΜΟΛ. < πολυ * + αὐλός (πρβλ. πλαγί αυλος)] …   Dictionary of Greek

  • φυσούμαι — όομαι, ΜΑ [φῦσαι] πρήζομαι …   Dictionary of Greek

  • φύω — ΝΜΑ, και αιολ. τ. φυίω Α 1. (μτβ.) συντελώ στο να φυτρώσει κάτι, εκφύω 2. μέσ. φύομαι (κυρίως για φυτά και δέντρα) φυτρώνω, εκφύομαι αρχ. 1. (αμτθ.) α) (για φυτά και δέντρα) εκφύω βλαστούς, βλαστάνω («δρύες... αἵτε φύοντι παρ ὄχθαισιν ποταμοῑο»,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”